Deze pagina delen:

Historie

In 1958 predikte Tommy Lee Osborn het evangelie van Jezus Christus op het Haagse Malieveld. Velen kwamen tot bekering en anderen vonden genezing.

Het werk van Jezus Christus was niet meer te stuiten. Gemeenten schoten als paddenstoelen uit de grond.

In deze tijd waren Peter en Ilse Rothuizen ruim één jaar getrouwd. Ze bezochten regelmatig een huissamenkomst, waar evangelist Joop van der Bergh de leiding had. De campagne had duidelijk gemaakt, dat er in Nederland honger was naar het evangelie. Joop en Peter gingen op zoek naar een echte samenkomstruimte. Deze werd gevonden in een gymnastiekzaal aan de Steenwijklaan 8a (8 september 1958).

De naam van de gemeente was Pinkstergemeente Morgenstond. De naam verwijst naar de Haagse wijk “Morgenstond”. Daarnaast kan men de naam ook zien als een verwijzing naar de wederkomst van Jezus, wanneer de echte Morgenstond aanbreekt.

In het begin kwamen er 40 mensen bij elkaar. Na een poosje ebde het enthousiasme weg en bleven er nog vijf mensen over.

De vraag was: “kunnen we niet beter stoppen?” Ze vroegen de Heer om antwoorden en er kwamen profetieën: “Ik zal mijn geest in overvloedige mate geven, het zal vuur van de hemel regenen”… en vooral Jesaja 54 vers 2 en 3 “Zet uw tentpinnen wijd, want naar links en rechts zult u uitbreiden”.

De broeders gingen in geloof door. Er kwamen meer mensen bij. De zaal werd voller en er werd een gemeente in Voorburg gesticht. Deze gemeente ging op een gegeven moment zelfstandig verder, maar sloot zich later toch weer aan bij de Morgenstondfamilie.

In 1965 kreeg Joop van der Bergh een roeping voor Suriname en droeg de leiding van de gemeente over aan Peter Rothuizen. Peter heeft aan de wieg gestaan van de Morgenstondgemeenten.

Peter Rothuizen kreeg het verlangen om in Zoetermeer te gaan starten. De broeders hebben in Zoetermeer gebeden en kwamen uit op een locatie aan de Du Meelaan, waar later een noodschool van het Oranje Nassau College (ONC) kwam te staan.

Ondertussen ging er een Morgenstondgemeente in Schiedam (oktober 1974) van start. Daarna volgde in Den Haag de gemeente in Mariahoeve (voorjaar 1976). Later kwam daar de gemeente in de Wesselstraat bij (1977). Jaren later ging deze gemeente noodgedwongen samen met de gemeente van de Steenwijklaan, die inmiddels dan haar intrek heeft genomen in de Cypreskerk. Dit gebeurde omdat het kerkje in de Wesselstraat ten prooi viel aan de stadsvernieuwing (eind 1988).

Vanuit Mariahoeve ontstond weer de gemeente in de Haagse wijk Houtwijk. Deze gemeente in Houtwijk ging op de eerste zondag in september van 1988 van start. Jaren later fuseerde de gemeente Mariahoeve met de gemeente in Scheveningen.

Zoetermeer

Jarenlang had Peter Rothuizen het verlangen om in de sterk groeiende stad een gemeente te beginnen. De Heer had beloofd dat dit ging gebeuren maar steeds was de tijd niet rijp.

Heel wat Hagenaars gingen ondertussen in Zoetermeer wonen. In 1977 zette de Heer het licht op groen. Vanaf oktober ontstonden er regelmatige bidstonden en op 10 januari 1978 werd de eerste samenkomst van de Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer gehouden om vier uur ’s middags in de school aan de Du Meelaan.

Het schoolgebouw brandde echter af toen de gemeente begon te groeien. Alle spullen die in de school lagen opgeslagen gingen verloren. Na een paar weken een zwervend bestaan te hebben geleid en na een aantal jaren te zijn samengekomen in het wijkcentrum Buytenwegh, konden de samenkomsten gehouden worden in het sportcomplex Willem Alexander. Dit complex is inmiddels afgebroken.

De Zoetermeerse gemeente werd groter en groter. Door profetieën van de Heer werd de gemeente opgedeeld in wijkgemeenten. De samenkomsten werden wekelijks voortgezet op een drietal locaties met één keer in de maand een gezamenlijke viering in het nieuwe ONC- schoolgebouw.

Begin jaren negentig kon de Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer een gymzaal aan de César Franckrode kopen. Het schoolgebouw in Meerzicht moest worden afgebroken. De gymzaal werd verbouwd met hulp van vele gemeenteleden. De oudstenraad nam toen het besluit om weer als één geheel samen te komen.

Op deze locatie, aan de César Franckrode, vinden veel activiteiten plaats en heeft de gemeente inmiddels ruimtegebrek. De jeugdgroep groeit de huiskamers uit en is toe aan een eigen jeugdhonk. Ditzelfde geldt voor de tiener- en kindersamenkomsten. We bidden en wachten rustig af totdat de Heer oplossingen geeft.

Andere Morgenstondgemeenten

Vanuit de gemeente in Zoetermeer ontstonden de gemeenten in Gouda (1981) en Delft (1983). Een gemeente in Naaldwijk volgde in 1988.

Na een tijd van gebed ging er in Scheveningen op de tweede zondag in november 1988 een gemeente van start.

De toenmalige voorganger van de gemeente Mariahoeve verhuisde naar Zoetermeer en daardoor ontstond de evangeliegemeente Zoetermeer. Zo heeft Zoetermeer twee gemeenten van dezelfde loot die verschillen in identiteit. Dit vinden we terug in de naam.

Door de gemeente in Delft werd de gemeente in Nieuwegein gesticht (april 1997). Daarna startte men op 31 januari 1999 de gemeente in Pijnacker.

Vanuit de gemeente Gouda werd de gemeente in Bodegraven gesticht, deze startte op 9 januari 1994. De Morgenstondgemeenten gingen gezamenlijk verder als Federatie. De Christengemeente uit Soest sloot zich hierbij aan.

Peter Rothuizen stond aan de wieg van de diverse nieuwe gemeenten. Het was de Heer die Peter leidde en vele broeders aan zijn zijde gaf om de nieuwe gemeenten te gaan leiden. Al die jaren hebben we gezien, dat de Heer meewerkte met wonderen en tekenen.

De Federatie Morgenstondgemeenten

De Morgenstondgroep is uitgegroeid tot een groep gemeenten met ieder een eigen identiteit. Deze gemeenten hebben zich verenigd in een Federatie. Voorgangers en oudsten komen één keer per twee maanden bij elkaar om elkaar te bemoedigen, samen te bidden en te spreken over zaken die de gemeenten bezighouden. Hierbij zijn ook nog steeds de oud-voorgangers aanwezig die inmiddels op vergevorderde leeftijd zijn.

De Federatie van Morgenstondgemeenten bestaat uit de gemeenten:

 • Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven
 • Pinkstergemeente Morgenstond Cypres Den Haag
 • Evangeliegemeente Morgenstond Delft
 • Christengemeente Het Kruispunt Gorinchem
 • Pinkstergemeente Morgenstond Gouda
 • Pinkstergemeente Morgenstond Exoduskerk Den Haag
 • Evangeliegemeente Morgenstond Nieuwegein
 • Evangeliegemeente Morgenstond Pijnacker
 • Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen
 • Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam
 • Christengemeente Soest
 • Evangeliegemeente De Graankorrel Werkendam
 • Evangeliegemeente Zoetermeer
 • Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer “de Banier”

Meer informatie over de Federatie van Morgenstondgemeenten vind u op www.morgenstond.org.