Deze pagina delen:

Jaarthema 2017

Jezus als fundament

Vorig jaar stond onze gemeente  in het teken van het thema “De herbouw van de tempel”. We hielden ons bezig met geestelijke herbouw. Ook dit jaar zullen we hiermee bezig blijven.

Voor een goede herbouw is een goed fundament noodzakelijk.  Daarom zal het jaar 2017 voor Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer in het teken staan van het thema “Jezus als fundament”.

Een goede fundering

We richten ons op Jezus Christus als fundament. Hij zegt immers in Mattheüs 7 vers 24 en 25:

“Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering.”

Maar hoe werkt dit in de praktijk? We kijken niet naar wat wij als mens voor elkaar willen krijgen. We vragen God in gebed ons te richten op Zijn plannen. Ook de Bijbel is een zeer belangrijk uitgangspunt. Door middel van het Woord kunnen we God leren kennen en dus ook Zijn wil beter begrijpen.

We hebben Gods zegen nodig om te kunnen slagen met de herbouw van de tempel. God zegende Haggaï al toen de fundamenten van de tempel waren gelegd. God beloonde gehoorzaamheid.

“Want vandaag zijn de fundamenten van de tempel van de Here gelegd en van nu af zal Ik u zegenen.”
(Haggai 2 vers 19)

God wil ook ons zegenen als wij gehoorzaam beginnen met onze taak. Zo zijn er inmiddels mooie bouwplannen op tafel gekomen die dit jaar worden uitgevoerd onder Gods leiding.