Deze pagina delen:

Onze visie

Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer is een gemeente:

  • Die de heiligheid van en het ontzag voor God als uitgangspunt heeft.
  • Die Jezus Christus wil volgen, volgens de principes van de Bijbel.
  • Die zich uitstrekt naar de gaven en de werkingen van de Heilige Geest.
  • Die discipelen van Jezus Christus voortbrengt en hen vanuit het Woord, naar geestelijke volwassenheid laat groeien.
  • Waar de gemeenteleden respect hebben voor elkaar, omzien naar elkaar en elkaar dienen.
  • Die omziet naar mensen in nood in Zoetermeer en hen het goede nieuws brengt.
  • Die in alles gebouwd is op de drie pijlers “boven”, “binnen” en “buiten” vanuit de Bijbel (lees hieronder meer over de drie pijlers).

De drie pijlers

Boven

Onze relatie met God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

Binnen

Vanuit onze relatie met God hebben we relatie met elkaar. We mogen omzien naar elkaar en samen groeien in geloof en onderlinge liefde.

Buiten

Vanuit onze relatie met God en elkaar, vertellen we het evangelie aan hen die het nog niet kennen.