Deze pagina delen:

Jaarthema 2016

De herbouw van de tempel

Het jaar 2016 staat voor Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer in het teken van het thema “De herbouw van de tempel”. In de Bijbel kom je het onderwerp herbouwen tegen als het gaat over de Tempel van Jeruzalem.

In het oudtestamentische boek Haggaï lezen we dat de tempel nog een ruïne is, terwijl de mensen zelf in mooie huizen wonen.

De tempel was in 586 v.Chr. verwoest door de Babyloniërs. In 538 v.Chr. gaf koning Kores de teruggekeerde ballingen toestemming de tempel weer op te bouwen. Door tegenwerking en apathie was de herbouw stil komen te liggen en was men prioriteit gaan geven aan de eigen belangen.

God riep echter de mensen op hun prioriteiten te herzien en Hem weer de eerste plaats te geven. Berouw over hun zondige hart en egoïstische motieven waren de voorwaarden om de volledige zegen van God te kunnen ontvangen.   

Geestelijke herbouw

Een definitie van “herbouwen” is “opnieuw opbouwen”. Als je gaat herbouwen herstel je dus iets wat eerder is opgebouwd. Met het thema “De herbouw van de tempel” bedoelen we niet dat we gaan sleutelen aan het kerkgebouw waar we samenkomen.

Het jaarthema houdt in dat we geestelijke herbouw willen ondergaan. We maken een radicale beweging in ons leven en willen leven voor God. We zijn bereid om ons in te zetten voor Hem, een geloof met daden, waarbij God de prioriteiten aanwijst.

Belangrijke punten voor geestelijke herbouw zijn:

Hier willen we dit jaar mee bezig zijn.