Deze pagina delen:
Studies

De brief aan de Kolossenzen

dinsdag 1 december 2015

De brief van Paulus aan de Kolossenzen is één van de ‘gevangenisbrieven’ van Paulus. Hoewel uiterlijk gevangen, maar innerlijk vrij, wist hij toch de gelegenheid zeer ten nutte te maken (Kol. 4:5) en schreef hij deze korte brief aan een gemeente die hij niet eens zelf gesticht had.

Waarom schreef Paulus deze brief? De reden is dat de jonge gemeente te Kolosse bedreigd werd door dwaalleringen van verschillende aard. Paulus gaat hier tegenin door vooral te wijzen op de superioriteit van de Heer Jezus over alle overheid en macht. Als we de volheid verkregen hebben in Hem (Kol. 2:9), waarom zullen we dan nog bang zijn voor geesten en ook engelen vereren, waarom nog bezig zijn met de aanduiding van sterren en planeten, waarom ons inlaten met geheime leringen etc.? Dergelijke zaken leiden alleen maar van de waarheid af. In Christus hebben we alles wat we nodig hebben voor een gezond geestelijk leven. Daarom bevat de brief verder nog onderwijs over de fundamenten van het leven met Christus. Hierbij komen aan de orde: het gestorven en opgewekt zijn met Christus en de betekenis van de doop, ons aandeel in de heiliging en de doorwerking van het nieuwe leven in het leven van alledag.

De toepassing naar onze tijd is vanzelfsprekend. Ook in onze kerken en gemeenten waait er soms allerhande ‘wind van leer’ die uiteindelijk alleen maar verwarring en verdeeldheid geeft. Gezond onderwijs over het nieuwe leven in Christus, zoals gepresenteerd in deze brief, is een ‘must’ voor elke volgeling van Christus.

Deze studie (juni 2012) is, na de inleiding, verdeeld in 14 hoofdstukken waarbij in elk hoofdstuk, rond een bepaald thema, enkele verzen van de brief behandeld worden. Elk hoofdstuk is weer opgedeeld in paragrafen (met sub-thema’s). Aan het einde van het hoofdstuk worden nog enkele vragen gegeven om het gelezene te verwerken. Sommige vragen zijn ‘kennisvragen’ andere vragen zijn ‘discussievragen’. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 15, geeft een schematische samenvatting van de brief.

De schrijfstijl is eenvoudig en persoonlijk, gestreefd is naar een logische opbouw.

Verder is het vooral mijn wens dat deze studie mag bijdragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk in deze wereld.

In het najaar van 2014 zijn er in onze gemeente (Pinkstergemeente Morgenstond ‘de Banier’) vijf studies gegeven over de brief aan de Kolossenzen. Mede hierdoor is de oorspronkelijke studie op een aantal punten wat aangepast. Er is gestreefd naar Bijbelse nauwkeurigheid, maar het blijft toch ook de verantwoordelijkheid van de lezer om het één en ander na te gaan (Hand. 17:11).

Hans Dercksen

Zoetermeer, december 2015

Download studie

Bestandstype: Word document (.doc)