Deze pagina delen:
Studies

De tweede brief aan Timoteüs

vrijdag 18 december 2015

De twee Timoteüsbrieven worden samen met de brief aan Titus wel gerekend tot de zogenaamde pastorale brieven. Dit is niet zonder reden hoewel in de andere brieven van Paulus ook pastorale elementen aanwezig zijn. We leren in deze brieven veel van de instructies die Paulus geeft aan zijn ‘waar kind in het geloof’ Timoteüs. Timoteüs, van nature geen assertieve persoonlijkheid moet orde op zaken stellen in de gemeente te Efeze omdat dwaalleringen deze gemeente bedreigen, in de eerste brief is dit vooral het leidende thema. De tweede brief is een paar jaar later geschreven en de situatie is nu veranderd in die zin dat Paulus nu gevangen zit in Rome en dat hij weet dat zijn einde nabij is. Dit geeft aan deze brief een speciaal accent en hoewel hij nu vrij eenzaam is kan hij met voldoening op zijn leven terugkijken. Hij schrijft nu de bekende woorden: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden’ (2 Tim. 4:7).

De beide brieven zijn voor elke geestelijke werker een bijzondere stimulans om, ondanks moelijke omstandigheden, vol te houden en de taak die de Heer hem/haar gegeven heeft ernstig te nemen.

Ook uit deze brieven is mij gebleken dat het niet altijd eenvoudig is om te begrijpen wat Paulus bedoelde te zeggen (2 Pet. 3:16). Verschillende commentaren geven vaak verschillende uitleggingen. Voor wat we werkelijk als geestelijk voedsel nodig hebben, is dit meestal niet van belang.

Deze studie, die over de tweede brief gaat, is oorspronkelijk geschreven in 2012 en later aangepast aan de zes bijbelstudies die gedurende de periode september 2015-november 2015 in de Pinkstergemeente Morgenstond te Zoetermeer zijn gegeven.

De studie is opgedeeld in hoofdstukken waarbij elk hoofdstuknummer correspondeert met het volgnummer van de bijbelstudie. Elk hoofdstuk is weer opgedeeld in ‘sub-hoofdstukjes’ waarbij meestal begonnen wordt met ‘Inleiding’. Op deze manier hoop ik de overzichtelijkheid te bevorderen.

De schrijfstijl is verder eenvoudig en persoonlijk en soms worden, omdat elk hoofdstuk grotendeels op zichzelf staat, bepaalde zaken herhaald. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn nog een aantal studievragen toegevoegd.

Verder is het ook mijn wens dat deze studie mag bijdragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk in deze wereld.

Hans Dercksen

Zoetermeer, december 2015

Download studie

Bestandstype: Word document (.doc)