Deze pagina delen:
Studies

Hans Dercksen – Het leven van Jezus

zondag 14 januari 2018

Een studie van het leven van Jezus betekent in het bijzonder een studie van de vier evangeliën.

De vier evangelisten hebben, ieder op zijn eigen wijze en onder de inspiratie van de Heilige Geest, de gebeurtenissen vastgelegd die plaatsvonden tijdens de aardse bediening van de Heer Jezus.

Download studie

Bestandstype: Portable Document Format (.pdf)
Bestandsgrootte: 4,87 MB
Auteur: Hans Dercksen

Wat het leven van Jezus zo uniek maakt is, dat dit het enige menselijke leven op aarde geweest is dat perfect naar de wil van God was. Toen de volheid van de tijd gekomen was werd Hij door God de Vader uitgezonden in de wereld om het werk te doen dat de Vader Hem had opgedragen. Hij was het zondeloze Lam van God die Zich gaf voor de zonden van de wereld. Hij zit nu als opgestane en verheerlijkte Heer aan de rechterhand van de Vader en Hij zal spoedig terugkomen en Zijn Koninkrijk hier op aarde oprichten. Het voorbeeld dat Hij heeft nagelaten is heden ten dage nog een inspiratiebron voor miljoenen gelovigen en het is mijn wens dat ook deze studie daaraan volop meewerkt.

Bij de behandeling van de verschillende gebeurtenissen in het leven van Jezus is geprobeerd om de chronologie in acht te nemen. Dat is echter niet eenvoudig omdat de evangelisten dit zelf niet steeds consequent deden. Van Matteüs is bijvoorbeeld bekend dat hij soms een onderwerpsvolgorde hanteert in plaats van een chronologische volgorde. Dit kan nogal eens aanleiding geven tot verwarring.
Ik heb zoveel mogelijk de chronologie gebruikt die voorgesteld wordt in de Chronological Study Bible . Ik ben daar slechts van afgeweken als er een volgorde wordt voorgesteld die m.i. niet juist is. Het één en ander betekent niet dat in deze studie de perfecte chronologische volgorde aanwezig is. Ook onder bijbeluitleggers komt men verschillen van inzicht tegen met betrekking tot de chronologie in de evangeliën.

In deze studie wordt ook enige aandacht besteed aan de verschillen tussen de vier evangeliën (zie hiervoor in het bijzonder de laarste paragraaf van elk hoofdstuk). Alle vier de evangelisten hebben hun eigen weergave van de gebeurtenissen. Dikwijls komen deze goed overeen, maar ook zijn er soms behoorlijke verschillen. In het bijzonder verschilt het Johannes-evangelie van de overige drie, de zogenaamde synoptische evangeliën.

Verschillen zijn niet hetzelfde als tegenstrijdigheden. Ik ben geen zaken tegengekomen die ik als absoluut tegenstrijdig zou willen kenmerken, al is harmonisatie soms wel lastig. Ik onderschrijf dat heel de Schrift van God is ingegeven (2 Tim. 3:16, Herziene Staten Vertaling). Dat de manuscripten, waarop de verschillende vertalingen zijn gebaseerd onderlinge afwijkingen laten zien is echter een menselijke zaak en heeft niets te maken met de inspiratie van de Heilige Geest. Veelal is men nu in staat om nauwkeurig tot een betrouwbare tekst te komen en waar vragen blijven bestaan, betreft dit, voorzover ik weet, nooit essentiële geloofszaken.

Een gegeven uitleg van een tekst of bijbelgedeelte is gebaseerd op persoonlijk inzicht, een of ander commentaar of ook een mengvorm van beide. Natuurlijk kan de lezer een andere en mogelijk ook betere uitleg hebben. Laten we steeds respectvol omgaan met elkaars inzichten.