Deze pagina delen:
Preken

Johan Selier – Positie van man en vrouw in het huwelijk

zondag 10 juni 2018

Preek van Johan Selier over "Positie van man en vrouw in het huwelijk" op zondag 10 juni 2018 bij PGMZ.

Johan behandelt tijdens deze preek de volgende Bijbelteksten over het huwelijk:

  • Efeziërs hoofdstuk 5 vanaf vers 22 (vanuit geestelijk perspectief benaderen)
  • 1 Korintiërs hoofdstuk 2 (het geestelijke is meer dan het vleselijke)
  • Matteüs hoofdstuk 20 vers 20 (niet heersen maar dienen)
  • Matteüs hoofdstuk 11 vers 29 (zachtmoedig en nederig van hart)
  • Efeziërs hoofdstuk 5 vers 17 (wees elkaar onderdanig)

Een greep uit deze preek

Geen baas maar hoofd

Als man het hoofd van de vrouw zijn betekend niet de baas zijn. Christus is het hoofd van de gemeente. Zo staat de man in dezelfde verantwoordelijkheid naar zijn vrouw. In het huwelijk kijken de kinderen van het gezin of het huwelijk aards of geestelijk is. Is het geestelijk? Dan groeien ze geestelijk. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Een gezin is Gods gemeente in het klein. Jezus gaf zijn leven voor de gemeente.

De voetenwassing

Je moet bereid zijn om elkaar te dienen. Niet om over elkaar te heersen. De man ondersteund zijn vrouw te ontplooien zoals het God het bedoeld heeft.

Degene die het hoogste geplaatst is moet als eerste beginnen met dienen. Jezus begon hierin als eerste. Gemeente leiders naar de gemeente. De man naar de vrouw (en vaders naar het gezin). De orde van God is 180 graden de andere kant op dan die van de wereld.