ANBI

Algemene gegevens

Morgenstond Zoetermeer
César Franckrode 58
2717 BG Zoetermeer
info@pgmz.nl
RSIN-nummer: 818791871
KvK-nummer: 76913953


Doelstelling Morgenstond Zoetermeer

Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer is een kerk waar mensen zich welkom en veilig voelen om gezamenlijk Jezus Christus te volgen. Met de Bijbel als basis en leiding van de Heilige Geest groeien we naar geestelijke volwassenheid zodat de krachtige boodschap van het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in onze omgeving.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Jaar 1 (2021/2022)

  • Aanstellen van leiders over diverse gemeente onderdelen
  • Het vormen van een nieuw muziekteam 
  • Meer aandacht voor zorg en pastoraat
  • De onderlinge betrokkenheid bevorderen


Beloningsbeleid

Bestuursleden van Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten om werkzaamheden uit te kunnen voeren kunnen wel vergoed worden.


Financiele verantwoording


Onze finaciële informatie is beschikbaar op de website van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Zie het onderdeel "Baten en lastenoverzicht" op onderstaande pagina:

https://www.vpe.nl/nl/anbi-overzicht-gemeenten/2199/pinkstergemeente-morgenstond-zoetermeer