Deze pagina delen:

Bijbelstudie

Open Bijbelkring

De Open Bijbelkring is een interactieve Bijbelkring die voor iedereen gratis toegankelijk is. Een ieder is vrij om te reageren, vragen te stellen of om alleen te luisteren en u bepaalt zelf in welk groepje u wilt aanschuiven. Ook hoeft u zich niet aan te melden, maar u bepaalt zelf wanneer u wilt komen.

In verschillende groepjes worden – onder leiding van een groepsleider – twee Schriftgedeeltes uit het Oude en/of Nieuwe Testament besproken. In ieder groepje worden wel dezelfde Schriftgedeelten behandeld.

Het doel van de Bijbelkring is om God beter te leren kennen via Zijn Woord en om te groeien in Bijbelkennis. Daarnaast bemoedigen we elkaar en maken we er een gezellige avond van!

Heeft u nog vragen over Open Bijbelkring? Neem dan gerust contact met ons op via info@pgmz.nl. Raadpleeg de agenda voor  de actuele data van de Open Bijbelkring.

We hopen u te zien!

Efeze 3:14-19

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,

opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,

en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.