Deze pagina delen:

Evangelisatie

“Trek de wereld in,’ zei Hij tegen hen, ‘en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.”
Markus 16:15

Evangelisatie boven

Zowel door PGMZ georganiseerde, als individuele ongeorganiseerde evangelisatie zal zijn motivatie en inspiratie hebben in een verlangen mensen tot Jezus te leiden. De heilige Geest rust de bereidwillige toe. Niemand mag te klein van zichzelf denken, het is immers de Geest die het geloof uitwerkt.

“Hij zei tegen hen: ‘Vraag God meer arbeiders te sturen om de oogst binnen te halen. Want er moet veel geoogst worden, maar er zijn te weinig arbeiders.”
Lucas 10:2

Evangelisatie binnen

Samen anderen vertellen over Jezus en te getuigen van zijn goedheid werkt samenbindend naar elkaar toe. Iedereen kan individueel op zijn/haar werk, school of samenleving getuige zijn; dat is een logische gevolgtrekking van een levende relatie met God. Als groep uit de gemeente heb je meer impact en groei je ook naar elkaar toe.

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen:

“Want dat heeft de Here ons opgedragen. Hij zei: “Ik heb U gemaakt tot een licht voor de niet-Joodse volken, om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde.”
Handelingen 13:47 

Evangelisatie buiten

Evangelie betekent: “Blijde boodschap” door de vergeving van zonde, mogelijk gemaakt door het bloed van Jezus. 

Het “buiten” is inherent aan evangelisatie. De kracht van waaruit gewerkt wordt is het verlangen van God dat niemand verloren zal gaan. Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en hoop en redding aan te bieden. Laten wij dan een stimulans zijn om mensen tot Jezus te leiden en geen belemmering.

Prijs de Here, bid tot Hem.Vertel alle volken wat Hij heeft gedaan.
Psalmen 105:1 

“Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.”
Handelingen 1:8 

“Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is.”
1 Korinthiërs 15:58

“Dit heb Ik jullie verteld, omdat Ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.’”
Johannes 16:33