Deze pagina delen:

Gebedsbijeenkomst

Iedere week komen we op woensdagavond van 20:00 tot 21:00 uur bijeen om met elkaar God te zoeken in gebed. Meer informatie is te verkrijgen via de agenda. Iedereen is van harte welkom.

Gebed boven

Tijdens gebedsbijeenkomsten willen wij onze relatie met God verstevigen en Zijn Naam groot maken. We willen ons volledig uitstrekken naar Hem en Hem danken en bidden naar Zijn wil. Wij belijden dat God een sprekende God is en willen niet alleen spreken, maar ook luisteren naar Zijn stem.

“Vraag Mij en Ik zal u enkele wonderlijke geheimen vertellen.” 
Jeremia 33:3

Wees ook altijd blij.  Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.” 
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Gebed binnen

Door samen (hardop) te bidden delen wij ons hart en een deel van ons leven en erkennen wij ook elkaar als medeleden van Christus’ kerk. Daarom werken de bidstonden ook als middel om de gemeente samen te binden en de eenheid te laten groeien. Daarom moet het bezoek hieraan ook gestimuleerd worden, naast het individuele gebedsleven.

Samen bidden, is samen groeien naar Gods wil. God de Vader legt de gebeden in ons hart. Wij komen samen in eenheid en God legt Zijn Woorden tegelijk in onze harten waardoor wij samen groeien.

Gebed buiten

Als wij bidden voor de wereld om ons heen zal God horen. Hij zal wat wij bidden uitwerken. Het gebed is ons belangrijkste wapen zeker als wij mensen niet persoonlijk kunnen benaderen. Het gebed is effectief in de geestelijke wereld, omdat er kracht aan wordt verleend als wij in Jezus’ naam bidden. Daarom is het belangrijk om individueel, maar zeker ook als gemeente samen de geestelijke strijd aan te gaan voor een wereld die verloren dreigt te gaan.