Deze pagina delen:

Sabra

Sabra is de samentrekking van Sara en Abraham!

De Sabra’s zijn een groep senioren (ongeveer vanaf zestig jaar) in onze gemeente die in september 2015 een doorstart hebben gemaakt. Het accent ligt nu, meer dan vroeger, op Bijbelstudie. Meestal wordt op de laatste donderdag van de maand een studie gegeven naar aanleiding van een thema. Na de studie is er steeds gelegenheid om met elkaar over het onderwerp van gedachten te wisselen en vragen te stellen. Natuurlijk wordt ook de zang en de gezelligheid niet vergeten!

De leiding van de Sabra’s is in handen van Paul Laman en Hans Dercksen. De plaats van samenkomst is het gebouw “De Banier”, César Franckrode 58, 2717 BG, Zoetermeer. De tijd is (zonder tegenbericht) steeds de laatste donderdag van de maand om 10:30 uur (koffie vanaf 10:15 uur). De afsluiting van de samenkomst is rond 12:00 uur.

Iedereen is van harte welkom!