Deze pagina delen:

Toerustingsavond

Deze avonden zijn bedoeld om met elkaar te zoeken naar wat Gods Woord zegt over heiliging, verootmoediging, aanbidding in Geest en Waarheid, de Heilige Geest en andere onderwerpen die gericht zijn op een functionele bediening in de gemeente.

“Als de Here de bouw van een huis niet zegent, is alle moeite nutteloos.” Psalmen 127:1.

Het is dus belangrijk dat iedereen die iets doet in de gemeente zich ervan bewust moet zijn dat God het moet doen door mensen heen. Gelukkig kan dit ook door de Heilige Geest! Groeien in afhankelijkheid van Gods Geest is daarom erg belangrijk. Deze toerustingsavonden zijn toegankelijk voor iedereen. We beginnen de avond met muziek en aanbidding, daarna is er onderwijs uit Gods Woord en bidden we voor elkaar.