Deze pagina delen:

Week van gebed 2016

Het thema voor 2016: “Jij bent geroepen om het woord te verkondigen”.

De “Week van gebed” is van zondag 17 januari tot en met zondag 24 januari 2016.

Centraal staat 1 Petrus 2: 9-10.

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.”

De projectgroep “Week van gebed” (een samenwerking van Missie Nederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema “Het woord is aan jou”. Het is een vrije vertaling van de centraal staande tekst “Jij bent geroepen om het woord te verkondigen”.

U bent van harte welkom op de gebedsavonden in onze gemeente aan de César Franckrode 58 op:

  • Dinsdag 19 januari
  • Woensdag 20 januari
  • Donderdag 21 januari

Aanvang: 19:30 uur.

post-week-van-gebed-2016

Gepubliceerd op woensdag 6 januari